Tee

  • Industrial Steel Equal And Reducer Tee

    Tê thép công nghiệp bằng thép và hộp giảm tốc

    Tee là bộ phận nối ống và đầu nối ống.Tee thường được sử dụng ở đường ống nhánh của đường ống chính.Phát bóng được chia thành đường kính bằng nhau và đường kính khác nhau, và các đầu của phát bóng có đường kính bằng nhau đều có cùng kích thước;Kích thước của đường ống chính là như nhau, trong khi kích thước của đường ống nhánh nhỏ hơn đường ống chính.Đối với việc sử dụng ống liền khối để chế tạo tee, hiện nay có hai quy trình thường được sử dụng là ép phồng thủy lực và ép nóng.Được chia thành tiêu chuẩn điện, tiêu chuẩn nước, tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Đức, tiêu chuẩn Nhật Bản, tiêu chuẩn Nga, v.v.