Hộp giảm tốc

  • Industrial Steel Con And Ecc Reducer

    Côn thép công nghiệp và hộp giảm tốc Ecc

    Hộp giảm tốc là một trong những phụ kiện đường ống hóa chất, được sử dụng để nối hai đường kính ống khác nhau.Quá trình hình thành của bộ giảm tốc thường là giảm đường kính ép, mở rộng đường kính ép hoặc giảm đường kính và mở rộng đường kính ép.Đường ống cũng có thể được hình thành bằng cách dập.Bộ giảm tốc được chia thành bộ giảm tốc đồng tâm và bộ giảm tốc lệch tâm.Chúng tôi sản xuất bộ giảm tốc bằng các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như bộ giảm tốc thép cacbon, bộ giảm tốc hợp kim, bộ giảm tốc thép không gỉ, bộ giảm tốc thép nhiệt độ thấp, bộ giảm tốc thép hiệu suất cao, v.v., có thể đáp ứng các lựa chọn khác nhau của bạn.