tin tức công ty

  • Pipe fitting manufacturing process flow

    Quy trình sản xuất ống nối

    1. Chất liệu 1.1.Việc lựa chọn vật liệu phải tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của nước sản xuất ống và tiêu chuẩn nguyên liệu theo yêu cầu của chủ sở hữu.1.2.Sau khi vào nhà máy, các thanh tra viên đầu tiên v ...
    Đọc thêm