Dữ liệu ngành van của Trung Quốc

Đến năm 2021, giá trị sản lượng hàng năm của ngành van Trung Quốc đã vượt 210 tỷ nhân dân tệ trong nhiều năm liên tiếp, với tốc độ tăng trưởng toàn ngành hơn 6%.
Số lượng các nhà sản xuất van ở Trung Quốc là rất lớn, và số lượng các doanh nghiệp van lớn và nhỏ trên toàn quốc ước tính hơn 10000. Đẩy nhanh quá trình tập trung công nghiệp đã trở thành mục tiêu chiến lược của ngành van Trung Quốc.Về sản lượng, nó tăng đều trong những năm gần đây.Sản lượng van quốc gia năm 2017 là 7,86 triệu tấn, năm 2019 là 8,3 triệu tấn, năm 2020 là 8,5 triệu tấn và năm 2021 là 8,7 triệu tấn.

news

Thời gian đăng: 05-06-2022